klinko

zodpovedným prístupom k vašej istote


KLINKO poistenie © 2003 - 2018 Martin Klinko. Všetky práva vyhradené. Martin Klinko, zapísaný v registri finančných agentov a finančných poradcov vedenom Národnou bankou Slovenska pod reg. číslom 181549.

Investícia do kapitálového životného poistenia garantuje výnos

a samozrejme je v prvom rade poistením, takže kryje aj rôzne riziká.


Kapitálové životné poistenie vás zabezpečí pre prípad náhodných udalostí, ako je napr. invalidita, ale aj ochráni vašich blízkych pred dôsledkami existenčných problémov, do ktorých by sa dostali v prípade vašej smrti.


> Dozvedieť sa viac

Tento typ poistenia je určený pre dynamických ľudí, ktorí chcú sami ovplyvňovať svoje šance na vyššie výnosy a rozhodovať o miere investičného rizika. Flexibilita poistenia Vám zároveň umožňuje zvyšovať alebo znižovať poistnú ochranu podľa momentálnych potrieb.

Investičné životné poistenie je novou generáciou životného poistenia so sporením. Rozhodnutie s akým výnosom ale aj rizikom budú vaše finančné prostriedky investované, je výhradne na vás.

> Dozvedieť sa viac

životné poistenie

Život je plný neistoty. Nikdy neviete, čo sa vám môže prihodiť. Rizikové poistenie poskytuje poistnú ochranu pre prípad smrti - poistná suma je vyplatená oprávneným osobám, čo pomôže zmierniť negatívne dopady na vašich najbližších.

Ak sa obávate negatívnych následkov, plynúcich z vašich finančných záväzkov, ktoré by po vašej smrti mohli prejsť na vašu rodinu, potrebujete dočasnú ochranu pri čerpaní úveru a chcete poistenie finančne nenáročné uzatvorte si rizikové poistenie.

> Dozvedieť sa viac

Detské životné poistenie spája šetrenie peňazí, finančnú podporu

v prípade úrazu dieťaťa a hlavne finančnú rezervu pre prípad smrti, alebo invalidity rodiča. Platenie poistného vtedy preberá na seba poisťovňa

a okrem toho dieťaťu pravidelne vypláca rentu.


S detským životným poistením nemusíte mať strach, kto vášmu dieťaťu finančne pomôže, ak by sa s vami niečo stalo. Aj v tých najťažších situáciách bude o vaše dieťa postarané.


> Dozvedieť sa viac

Úrazové poistenie je cenovo výhodnou formou zabezpečenia platenia bežných nákladov v čase liečenia úrazu, či pri trvalých následkoch.


Štatistiky potvrdzujú, že najviac úrazov sa stáva vo voľnom čase: v domácnosti,   v prírode, na ulici, pri športe. S úrazovým poistením si zaistíte finančnú pomoc  pri prekonávaní následkov úrazu.

> Dozvedieť sa viac

Nemocenské poistenie slúži na zmiernenie finančných dopadov počas PNky, alebo hospitalizácie v nemocnici, či už z dôvodu choroby, úrazu, tehotenstva, alebo pôrodu. Pomôže vám udržať si životný štandard. Výpadok príjmu tak prakticky nepocítite.

Obzvlášť v prípadoch dlhodobých zdravotných komplikácií môže byť strata Vášho príjmu výrazná - denná dávka pri pobyte v nemocnici alebo pri práceneschopnosti Vám v takom prípade nahradí časť strateného príjmu alebo náklady na zdravotnú starostlivosť v nemocnici.


> Dozvedieť sa viac