klinko

zodpovedným prístupom k vašej istote


KLINKO poistenie © 2003 - 2018 Martin Klinko. Všetky práva vyhradené. Martin Klinko, zapísaný v registri finančných agentov a finančných poradcov vedenom Národnou bankou Slovenska pod reg. číslom 181549. poistenie motorových vozidiel

Povinné zmluvné poistenie má povinnosť uzavrieť každý držiteľ, vlastník, prípadne nájomca motorového vozidla evidovaného v SR. Napriek tomu, že krytie škôd spôsobených vašim autom je vašou povinnosťou a poisteniu sa nevyhnete, ak si správne vyberiete poistenie, ktoré zohľadňuje vaše požiadavky, môžete na povinnom zmluvnom poistení výrazne ušetriť.


> Dozvedieť sa viac

Dojednajte si k povinnému zmluvnému poisteniu aj havarijné poistenie auta a jazdite bez obáv. Havarijné poistenie vám bude kryť škody vzniknuté na vašom vozidle v prípade krádeže, havárie, živelnej udalosti alebo iného poškodenia na území Slovenska a na celom geografickom území Európy.


> Dozvedieť sa viac

Poistenie GAP vám v prípade totálnej škody alebo krádeže motorového vozidla prináša možnosť návratu investície až do 100% po dobu 3,4 a najnovšie až 5 rokov. Vyplatí vám rozdiel medzi všeobecnou cenou v dobe vzniku poistnej udalosti a obstarávacou cenou vozidla.


> Dozvedieť sa viac

V živote dostávame do situácií keď dobrý právnik, ktorému môžeme kedykoľvek zavolať má cenu zlata a býva

na nezaplatenie. Poistenie právnej ochrany bez ďalších príplatkov zabezpečí právnu radu, právne zastúpenie a uhradí aj právne náklady. Ochráni vás:


> Dozvedieť sa viac