klinko

zodpovedným prístupom k vašej istote


KLINKO poistenie © 2003 - 2018 Martin Klinko. Všetky práva vyhradené. Martin Klinko, zapísaný v registri finančných agentov a finančných poradcov vedenom Národnou bankou Slovenska pod reg. číslom 181549.

Poistenie nehnuteľností je určené pre vlastníkov bytov alebo rodinných domov a dojednáva sa na novú hodnotu. Nová hodnota je čiastka, za ktorú je dnes možné postaviť rovnaký dom porovnateľného štandardu. Na túto čiastku potom budete mať poistenú nehnuteľnosť na živelné riziká, pričom je možné individuálne určiť výšku poistnej ochrany aj pre ďalšie riziká. Napríklad riziko odcudzenia stavebných súčastí, záplavy alebo zosuvu pôdy.

Ak ste majiteľom rodinného domu, určite Vás bude zaujímať, že v cene sú zahrnuté aj škody skratom alebo prepätím na elektromotoroch, ktoré slúžia v budove – motory čerpadiel, garážových brán a podobne. Samozrejmosťou je aj úhrada dodatočných nákladov pri škode: búranie, vypratanie alebo odvoz sutín.

V prípade, že vlastníte aj rekreačnú budovu alebo chatu, môžeme Vám do poistenia zahrnúť aj tento objekt.

> Dozvedieť sa viac

poistenie majetku Poistenie domácnosti

Je poistením súboru hnuteľných vecí v byte alebo dome, vrátane nebytových priestorov. Do súboru vecí máte možnosť zahrnúť aj veci, ktoré používate na podnikanie. Požiar, vytopenie, prírodné živly, krádež – to všetko ohrozuje Vaše zariadenie domácnosti a nákup nových vecí alebo oprava poškodených môže byť veľmi nákladná. Poistením domácnosti získavate navyše aj ochranu Vašich vecí pre prípad lúpeže mimo domácnosti. Navyše, ak sa stane Vaša domácnosť po poistnej udalosti neobývateľnou, poisťovňa Vám uhradí náklady na náhradné ubytovanie.

Nezabudnite ani na poistenie zodpovednosti za škody, ak vytopíte suseda, poškodíte cudzí majetok – aby Vás povinnosť náhrady škody nevyšla draho!

> Dozvedieť sa viac

Ak staviate svojpomocne, myslite aj na pripoistenie zodpovednosti za škody pri výstavbe.

> Dozvedieť sa viac

Poistenie občianskej zodpovednosti

Toto poistenie odporúčam úplne každému kto sa snaží predchádzať zbytočným výdavkom. Nikdy neviete, čo sa vám kedy prihodí. Či už sa vám podarí vytopiť suseda, alebo v obchode zhodíte nechtiac tovar, alebo váš syn pri futbale rozbije okno susedovi. Ak máte poistenie zodpovednosti za škodu, nemusíte si s podobnými nepríjemnosťami robiť starosti, poisťovňa to za vás zaplatí.

Poistenie zodpovednosti za škodu z činnosti v bežnom občianskom živote sa vzťahuje na škody, ktoré môžete spôsobiť vy, vaše deti či domáci zvierací miláčikovia na veciach, majetku, či zdraví iných.

> Dozvedieť sa viac

V živote sa dostávame do situácií keď dobrý právnik, ktorému môžeme kedykoľvek zavolať má cenu zlata a býva

na nezaplatenie. Poistenie právnej ochrany bez ďalších príplatkov zabezpečí právnu radu, právne zastúpenie

a uhradí aj právne náklady.

Dobré poistenie právnej ochrany zabezpečí pomoc všetkým členom rodiny. Poskytuje aj preventívnu pomoc (napr. skontroluje zmluvu skôr, ako ju podpíšete). Za minimálnu cenu vám zachráni veľké hodnoty (napr. váš dom).

> Dozvedieť sa viac                                                                                                                      

Chcete poistiť dom, ktorý iba staviate, alebo ste pred začatím výstavby? Poistnú čiastku stanovíte podľa predpokladanej hodnoty dokončenej stavby. Poistenie Vám potom rozsahom rizík kopíruje postupný vývoj stavby. Okrem škôd požiarom, prasknutým potrubím, či víchricou myslíme aj na drobné krádeže vlámaním, ktoré sa na stavbe môžu vyskytnúť.